Pre wedding βίντεο

      Pre wedding βίντεο σε όλη την Ελλάδα

      Στο Xrhmast αναλαμβάνουμε συνδυαστικά τη φωτογράφιση και τη βιντεογράφηση της βάπτισης, επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαία αισθητική σε αυτά τα δύο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την αγαστή σύμπνοια και συνεργασία ανάμεσα στους φωτογράφους και τους βιντεογράφους. Σε συνδυασμό με την κοινή εκπαίδευση από το Χρήστο Μαυραγάνη η ομαδική αυτή προσέγγιση, μας οδηγεί στο βέλτιστο αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε στους γάμους μας.