Ο υπέροχος γάμος της Σωτηρίας και του Κώστα στο κτήμα Αιθρία στην Κόρινθο.